Гүний худаг гаргах

, , Leave a comment

“Бүрд оргих трэйдинг”

Бүрд оргих трэйдинг гүний худаг гаргана, өрөмдлөг хийнэ
Утас: 7730-1541

“Тэнхлэг ус” ХХК
Гүний худаг гаргана. Бид энэ салбартаа олон жилийн туршлагатай. 2 жилийн баталгаат хугацаатай.
Утас: 7730-1541

“Ивээл ус ХХК”
Манай компани гүний худгийг хурдан шуурхай найдвартай гаргаж өгч үйлчлэнэ.
Утас: 7740-0150

Газрын гадаргууг ажиглавал:

Газрын гүний усан судлыг гадаргууний хотгор гүдгэр релефийн байдлаар шинжиж болдог бөгөөд уруу налуу, газар усний усны судас нам дор газар усны хээл байдаг газрыг сонгоорой. Хяр ба нам дор газрын усны тэмдэг нь харилцан адилгүй байдаг. Олон сайрын бэлчир газар, урт нарийн хөндийд ус их хуримтлагддаг. Өндөрлөг уулын хярын уулзварын огцом үзүүр буюу хажуу, ар өврийн цочмог бэлээс цавчим ирмэг нугалбарын уг хэсэгт усан судал ойр байж болох тул гүний худаг гаргах газрыг ийм газруудад эхлэн шинжиж тогтоох ёстой.

Ургамлын байдлаар ажиглавал:

Тухайн нутагт ургаж байгаа төрөл бүрийн ургамалын шинжээр худаг гаргах аргыг тогтоодог газар байдаг. Газар доорхи усны  судлыг харанга, улаан будранга, хайлаас зэрэг ургамалаар таамаглаж болно. Говь буюу нам доорх газрын усны тэмдэг нь заг, дэрс сондуул, өмхий өвс, ширэг зэрэг ургамал их ургасан байвал 3м холгүй гүнд ус байгаагийн шинж. Өвлийн цагт дэрс сондуулыг дайрч газар хагарсан байвал нэлээд арвин устайн шинж. Гэхдээ хагарсан газрын орчим дэрс сондуулын ургац муу байвал ус нь нэлээн гүнд байгаагийн шинж. Өвлийн цагт тоонолжин хагарсан мөн газрын хоёр хагаралтын огтлолцох цэг дээр ухвал ундрага сайтай ус гардаг.

Худгийн шинж чанар, зорилго:

Худаг бол хотын гаднах талбайд ус авах бараг л цорын ганц арга зам юм. Хэрэв та худаг барих ажилд мөнгө зарцуулахаар шийдсэн бол та харамсахгүй байх нь гарцаагүй. Худаг гаргах өөр нэг сонголт бий. Тэр бас таныг хангах боломжтой болно ундны ус гэхдээ энэ бүгд усны чанараас л хамаарна.

Үүнээс гадна худаг өрөмдөх нь урт, төвөгтэй үйл явц юм. Хэдэн арван куб метр чулуулаг гаргаж байгаа нь хэтрүүлэг биш юм. Хэрэв уст давхаргын гүн нь 20-30 метрийн түвшинд байвал ийм ажил бүрэн боломжгүй болно.

Ийм нөхцөлд худаг өрөмдөх нь ашиггүй юм. Худагнаас ялгаатай нь гүн гүнзгий, хэдэн зуун метр хүрч болно. Мөн энэ хязгаар биш юм. Жишээлбэл, артезиан худгийн гүн дунджаар 80-130 метр байдаг.

Худагны бас нэг давуу тал нь тэдний дизайны энгийн байдал, хэт найдвартай байдал юм. Худаг нь өөрөө өрөмдлөгийн тусламжтайгаар байгуулагдсан газар дээрх суваг юм.

Суваг нь маш бага. Ханануудыг бэхжүүлэхийн тулд нурах боломжтой саад тотгорыг арилгахын тулд бэхэлгээг худагны суваг руу дүрнэ. Хоолойн ёроолд том ширхэгтэй элсний тоосонцорыг шүүж өгдөг шүүлтүүр суурилуулсан байна.

Худгийн байршилыг сонгох:

Юуны өмнө өрөмдлөг хийх газрыг тодорхойлох шаардлагатай. Өөр өөр худгийн хувьд өөр өөр нөхцлийг сонгоно. Гэхдээ цөөн хэдэн үндсэн зарчим байдаг.

Нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийх нь газрыг олоход хамгийн тохиромжтой. Жишээлбэл, хайгуулын өрөмдлөг хийх захиалга, хөрсний геологийн шинжилгээ гэх мэт. Ийм үйлдэл нь танд зуун хувь үр дүн өгөх болно.

Уст давхаргууд нь ихэвчлэн маш өргөн тархсан байдаг. Тиймээс, та түүний ирмэг дээр байх магадлал маш бага юм. Тиймээс нарийн зөвлөгөөний дараа та худаг өрөмдөж эхлэх боломжтой.

Өрөмдлөгийн худгийн дизайны технологи:

Шууд худгийг өрөмдөхөд мэргэжилтнүүд итгэж болно. Түүнээс гадна энэ ажлыг маш их хүсдэг, учир нь энэ ажлыг өөрийн гараар даван туулахад хэцүү байдаг. Та импровизация хийсэн арга хэрэгслийг ашиглах, маш их цаг хугацаа, хүчин чармайлт, энерги зарцуулах хэрэгтэй болно.

Худаг нь хэд хэдэн аргаар өрөмддөг.

 • Шнеков;
 • Колонков;
 • Ротари.

Эхний хоёр аргыг үнэхээр энгийн штатив болон тусгай хэрэгслийг ашиглан үнэхээр ашиглаж болно. Гэсэн хэдий ч шураг өрөмдлөг нь дүрмээр бол электрон мотороор тоноглогдсон байдаг тул энэ дизайн дахь гүйцэтгэл нь хэд хэдэн удаа нэмэгддэг.

Гүнийг тодорхойлох:

Ундны усны худгийн гүнийг хэд хэдэн аргаар тодорхойлж болно.
Эхнийх нь хамгийн энгийн зүйл юм.

Энгийн, гэхдээ үнэн зөв арга бол энэ нь өдөр бүр юм:

 • та ойролцоо ажиллаж байгаа худаг олж болно.
 • түүний гүнийг таних;
 • устөрөгч нь адилхан гэдгийг анхаараарай;
 • түүний ор дэрний хэмжээ таных болно;
 • илүү нарийвчлалтай мэдээлэл авахын тулд хэвтээ давхаргын шинж чанарыг тодорхойлохын тулд ижил давхрагаас хэд хэдэн худаг олох нь сайхан байх болно;
 • хэрэв бусад хүмүүс ойролцоогоор ижил гүнзгий индикатортай бол та хамгийн их ижил утгатай байх боломжтой.

Хоёрдахь нь-давхаргаар нь: 

Гэхдээ энгийн арга замаар аз нь үргэлж байдаггүй байж магадгүй юм.

Дараа нь та орны ор дэрний түвшинд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй (Зураг “B”):

 • А – гол, усны давхаргыг гадагшлуулах бүс болгон;
 • B – усанд тэсвэртэй формаци;
 • C – хоорондын ус, даралтын толгой; эндээс үйлдвэрлэх зориулалттай худаг – 50 м-ээс ихгүй;
 • D – артезиан ус цутгах; дүрмээр бол – ойролцоогоор 100 м, гэхдээ хэрэв та азтай бол 40-50 метрээс усан оргилуур авах боломжтой;
 • E – хоорондын, даралтгүй – 10-аас 30 м хүртэл;
 • F – үзүүр – 3-4 метрээс 10 метр хүртэл;
 • G – газрын тэжээлийн бүс гэж нэрлэдэг.

  Уст давхаргууд:

Өрөмдлөгийн явцад нийт 3 уст давхаргатай тулгардаг.

 1. 4-6 метрийн гүнд, ихэвчлэн бохир ус зөвхөн усалгаанд тохиромжтой.
 2. 10-17 метрийн гүнд ус уухад тохиромжтой байж болох ч ихэнхдээ хортой хольцтой байдаг тул заавал лабораторийн шинжилгээ хийлгэхийг шаарддаг.
 3. 25-45 метрийн гүнд хамгийн цэвэр артезиан ус байдаг.
 

Leave a Reply