Нийгмийн даатгал барьцаалсан зээл

, , Leave a comment

 1. Баян-Эрдэнэ ББСБ
  Ам_Доллар $: Бэлэн болон бэлэн бусаар авна, зарна.
  Манай байгууллагатай гадаад валютын арилжаа хийснээр зах зээлд өрсөлдөхүйц, хамгийн боломжит ханшаар өөрт хэрэгцээтэй валютыг худалдах буюу худалдан авч болно.
  Утас: 9977-0404
 2. Гялс төгрөг
  Өрхийн зээлийн эрх нь цалингийн орлого өрхийн богино хугацааны хэрэгцээг хангах зорилготой ирээдүй орлогыг барьцаалан шуурхай зээл юм.
  Утас: 70177700
 3. Шүрэн капитал
  Байгууллагад 6 сар үндсэн ажилтан, 3 сар тасралтгүй бизнес эрхэлсэн байх
  Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
  Хангалттай хэмжээний барьцаалах хөрөнгөтэй байх
  Зээлийг төлөх санхүүгийн чадвартай байх
  Утас:  77100901   86000901   86000902   86000904   86000207
 4. Улаанбаатар хотын банк
  Уг зээл нь банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан аж ахуй нэгж, байгууллагын ажиллагсдад богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан олгогдоно.
  Утас: 11319041
 

Leave a Reply