Гэмт хэрэг

2010 оноос 2013 онд гарсан 10-н дуулиант гэмт хэрэг

, , Сэтгэгдэл алга

Олон жилийн өмнөх ээдрээ дагуулсан авлига, албан тушаал ашгилсан санхүүгийн дуулиант хэргүүдээс зарим нь шүүхийн өмнө очиж шийдвэрлүүлж. зарим нь өнөөдөр ч шийдэгдээгүй явж байна.   1. Улсын нөөцийн газрын даргын хэргийн сураг алдарчээ Улсын…

Read Post →